centrum@edu-park.pl

Zajęcia edukacyjne z elementami programowania i grafiki ze Scratch Junior

Programowanie dla dzieci z aplikacją Scratch Junior

Kodowanie (lub programowanie komputerowe) jest nowym rodzajem umiejętności czytania i pisania. Tak samo jak pisanie pomaga organizować myślenie i wyrażać swoje myśli, tak samo jest z kodowaniem. W przeszłości kodowanie było postrzegane jako zbyt trudne dla większości ludzi. Uważamy jednak, że kodowanie powinno być dla wszystkich, tak jak pisanie.

Programowanie dla najmłodszych z Scratch JrScratchJr jest odpowiednim językiem programowania dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Za pomocą aplikacji ScratchJr  i tabletu dzieci mogą tworzyć własne interaktywne kolaże, animowane historie i gry. Małe dzieci kodując z ScratchJr, uczą się tworzyć i wyrażać siebie na tablecie, a nie tylko z nim współdziałać. W trakcie tego procesu dzieci uczą się rozwiązywać problemy i projektować projekty, a także rozwijają umiejętności sekwencjonowania, które są podstawą przyszłego sukcesu na dalszych etapach nauki. Używają również matematyki i języka polskiego w znaczącym i motywującym kontekście, wspierając rozwój umiejętności liczenia i czytania we wczesnym dzieciństwie. Dzięki ScratchJr dzieci nie tylko uczą się programować, ale także programują samych siebie na naukę!

Nasz program nauczania z aplikacją Scratch Jr wprowadza potężne idee z inżynierii i informatyki, które nie są zazwyczaj podkreślane we wczesnej edukacji. Uważamy, że dzieci powinny się uczyć w ramach programu nauczania, który będzie im służył przez całe życie niezależnie od tego jaki zawód będą wykonywać. Wiedza zdobyta przez uczniów podczas kursu może być zastosowana w wielu dyscyplinach i z pewnością będzie przydatna zarówno w przyszłości akademickiej jak i w życiu osobistym.

scratch jr zajęcia edukacyjne

Program nauczania zostanie podzielony na trzy moduły oparte na trzech interaktywnych gatunkach projektów opartych na ScratchJr. Gatunki te to kolaż, historia i gra. Każdy z tych modułów składa się z dwóch zespołów:

1. Seria lekcji wprowadzających funkcje ScratchJr i bloki programistyczne.

2. Możliwość tworzenia przez dzieci własnych projektów poprzez zastosowanie koncepcji zdobytych podczas lekcji modułowych.

Czasami podczas zajęć będziemy wykorzystywali dodatkowe materiały, w razie potrzeby będziemy z odpowiednim wyprzedzeniem informowali o konieczności przyniesienia ich na zajęcia.

Nasz program nauczania przewidziany jest na 30 maksymalnie jednogodzinnych spotkań, częstotliwość spotkań może być ustalona na jeden bądź dwa razy w tygodniu. Zajęcia z aplikacją Scratch Jr są idealnym wstępem do kursu opartego na języku programowania Scratch, który przeznaczony jest dla dzieci od 8 do 16 roku życia.

Centrum Edukacyjne EDU PARKTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony

Płatności elektroniczne realizowane za pośrednictwem platformy Dotpay.pl